Kontaktai
Privatumo politika
Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 m. sausio 18 d.

„Metrix Agency“ yra asmens duomenų, kuriuos mums pateikiate, valdytojas. Valdome https://www.koderus.lt/ svetainę (toliau – Svetainė).

Tvarkydami jūsų duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) ir kiti taikomi duomenų apsaugos įstatymai.

Čia aprašome, kaip renkame, naudojame ir tvarkote jūsų informaciją, kai naudojatės mūsų Svetaine.

Kokią informaciją renkame?

Mes renkame ir naudojame šią informaciją:

1. Asmens duomenys

Kai naudojatės mūsų Svetaine, galime rinkti tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją apie jus („Asmenys duomenys“), t. y., kai užpildote susisiekimo su mumis formą, renkame jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir informaciją, pateiktą žinutėje.

2. Naudojimo duomenys

Taip pat galime rinkti informaciją, kurią siunčia jūsų naršyklė, kai lankotės mūsų Svetainėje naudodami kompiuterį ar mobilųjį įrenginį („Naudojimo duomenys“). Šie Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip IP adresai, jūsų naudojamos naršyklės ir įrenginio tipas, tinklalapis, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų Svetainėje ir su jūsų įrenginiais susiję identifikatoriai. Kai prisijungiate prie interneto Svetainės naudodami mobilųjį įrenginį, šie naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, unikalus ID, IP adresas, operacinė sistema, jūsų naudojama interneto naršyklė, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

3. Stebėjimo slapukų duomenys

Naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas, kad galėtume sekti veiklą mūsų Svetainėje ir saugoti tam tikrą informaciją.

Kodėl tokia informacija yra renkama?

Duomenis naudojame įvairiais šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, t. y.:
• Atsakyti į užklausas ir/ar kitus prašymus ar klausimus;
• Analizuoti vertingą informaciją, kad galėtume tobulinti Svetainę;
• Stebėti naudojimąsi Svetaine;
• Aptikti, užkirsti kelią ir spręsti technines problemas.

Duomenų perdavimas

Mes neparduosime, nenuomosime ir neperleisime jūsų Asmens duomenų trečiosioms šalims. Taip pat nesidalinsime jūsų Asmens duomenimis su kitais be jūsų leidimo, išskyrus šiuos tikslus:

1. Trečiosios šalys, dirbančios mums

Verslo tikslais pagrįstai renkame, saugome, laikome ir tvarkome jūsų Asmens duomenis naudojant debesijos, prieglobos paslaugas, trečiąsias šalis arba su mumis susijusias ar prie mūsų prisijungusias šalis.
Taip pat naudojame tam tikras patikimas trečiąsias šalis (pavyzdžiui, klientų aptarnavimo ar IT paslaugų teikėjus), kad galėtume tobulinti savo Svetainę. Šios trečiosios šalys gali pasiekti informaciją tik tam, kad atliktų užduotis mūsų vardu pagal šią Privatumo politiką, o mes liekame atsakingi už tai, kad jos tvarkytų jūsų informaciją pagal mūsų nurodymus. Kai užpildote susisiekimo su mumis formą, Svetainė sukuria el. laišką, kuris atsiunčiamas mums. Mūsų laiškai saugomi „Microsoft Office 365“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie privatumą, apsilankykite „Microsoft“ svetainėje. „Microsoft Office 365“ priklauso „Microsoft“, kurios būstinė yra JAV. Tai reiškia, kad jūsų duomenys ten perduodami pagal ES ir JAV „privatumo skydą“ (daugiau apie tai skaitykite čia).

2. Teisė ir tvarka

Galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims, jeigu nuspręsime, kad toks atskleidimas pagristai reikalingas siekiant a) laikytis įstatymų; b) apsaugoti bet kurį asmenį nuo mirties ar sunkaus kūno sužalojimo; c) užkirsti kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui mumis arba mūsų naudotojais; arba d) apsaugoti mūsų nuosavybės teises.

Duomenų apsauga

Jūsų informacija gali būti tvarkoma serveriuose, esančiuose už jūsų gyvenamosios šalies ribų. Duomenų apsaugos įstatymai įvairiose šalyse skiriasi, kai kurios užtikrina didesnę apsaugą nei kitos. Nepriklausomai nuo to, kur jūsų informacija yra tvarkoma, taikome tokias pačias apsaugos priemones, aprašytas šioje Privatumo politikoje.
Imsimės visų pagrįstai reikalingų veiksmų užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos, o jūsų Asmens duomenys nebūtų perduodami organizacijai ar šaliai, nebent bus taikomos tinkamos kontrolės priemonės, užtikrinančios jūsų duomenų ir asmeninės informacijos saugumą.

Europos reikalavimai

Dėl Asmens duomenų pateikimo naudojant mūsų kontaktinę formą ir pagal BDAR, jūs turite šias teises:
• Prieigos teisė;• Teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
• Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
• Teisė apriboti duomenų tvarkymą;
• Teisė prieštarauti.
Jei manote, kad jūsų duomenys tvarkomi neteisėtai, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, ypač toje valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji, darbo ar tariamo pažeidimo vieta. Jūsų informaciją tvarkome šioje Privatumo politikoje aprašytais tikslais, remdamiesi šiais teisiniais pagrindais pagal BDAR, t. y.:• Teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas, kuriuo siekiame atsakyti į besikreipiančiųjų užklausas ir (arba) kitus prašymus ar klausimus (BDAR 6 str. 1 (f)).

Duomenų saugojimas

Asmens duomenys, pateikti mums per kontaktinę formą, saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo paskutinio susirašinėjimo su jumis.

Pakeitimai

Retkarčiais galime atnaujinti savo Privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus pranešame paskelbdami naują Privatumo politiką šiame puslapyje.
Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl bet kokių pakeitimų. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja iš karto, kai jie yra paskelbiami šiame puslapyje.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis.